Våra kurser

Platsbunden kurs!
Du som ska utföra brandfarliga heta arbeten på en tillfällig arbetsplats, vara brandvakt eller utfärda tillstånd behöver kunskap och vara behörig. Även du som ska beställa heta arbeten har nytta av denna utbildning.

Nästa tillfälle
2023-10-20 08:00 - 15:00
Katrineholm

10.00 -10:20     Restvärdesräddning (RVR) Länk mellan skada och återuppbyggnad  Per Gustafsson, RVR, Brandmästare samt LBF Sörmland

10:20 -10:40     Om Brandskyddsföreningen och medlemskapet                                  Elisabeth Myregrund, Verksamhetsledare LBF Dalarna  

10:40 -11:30     Nationellt koncept för Civil instatsperson, (CIP)                                    Eliot Lundby Wieslander, ansv CIP inom Brandskyddsföreningen

11.30 -12.00     Explosion i Norrköping                                                                           Anders Nygren, restvärdeledare. Patrik Larsson skadeinspektör LF Östgöta, 

12.00                Lunch

13:00 -13:30     Naturskador, RVR-perspektiv fram till i dag                                           Morgan Palmquist, restvärdeledare

13.30 -14:15     Naturskador, framtidsspaning ur försäkringsbranschens perspektiv     Bertil Jansson, Naturskadespecialist Länsförsäkringar Östgöta

14:15 -14:35     Tryckavfuktning                                                                                      Tobias Götlin, OCAB

14:35 -14:50     Brandskyddsföreningens ideella verksamhet - Bli medlem!                   Elisabeth Myregrund, LBF Dalarna

14:50                Sammanfattning                                                                                      Per G, Elisabeth M, Morgan P

15:00                Avslutning

Nästa tillfälle
2023-11-08 10:00 - 15:00
Norrköping