Våra kurser

Du som ska utföra brandfarliga heta arbeten på en tillfällig arbetsplats, vara brandvakt eller utfärda tillstånd behöver kunskap och vara behörig. Även du som ska beställa heta arbeten har nytta av denna utbildning.

Nästa tillfälle
2021-04-21 08:00

Kursen riktar sig till dig som praktiskt ska kontrollera brandskydd och risker på din arbetsplats.
Kontrollen och underhållet av brandskyddet är en viktig del av det systematiska brandskyddsarbetet för att upprätthålla en säker miljö.


Nästa tillfälle
2021-05-06 13:00
Flen

Enligt Brandskyddsföreningens regler SBF110, ska varje byggnad med en brandlarmanläggning, ha två av företaget, utsedda och utbildade anläggningsskötare. De ska ansvara för kontroller, dokumentation, provning av från - och tillkopplingar och liknande.

Nästa tillfälle
2021-05-28 09:00
Nyköping