Egen sotning

För att få tillstånd att sota sin egen fastighet måste man styrka att man har tillräckliga kunskaper för att kunna utföra sotningen på ett säkert sätt. Denna utbildning ger dig tillräcklig kunskap för detta.

Beträffande tillståndsansökan för egen sotning och vilka regler som gäller för detta, läs mer på er kommuns hemsida.

Kursinnehåll

Kursens innehåll: 

* Styrande lagar och regler 
* Förbränningskunskap - Elda rätt 
* Anläggningskunskap 
* Sotningsteknik 
* Säkerhet på tak 
* Brandrisker
* Kontrolljournal m.m. 

Utbildningen genomförs mellan 13:00-17:00 det ingår eftermiddagsfika.


OBS! För privatpersoner ska personnummer anges istället för org.nummer vid anmälan!


Kursledare är en erfaren sotarmästare, deltagaren erhåller enkel dokumentation och kursintyg.
För att dispens om egensotning ska medges erfordras godkända teoretiska kunskaper, samt en godkänd brandskyddskontroll av egen anläggning.

Målgrupp

De personer som äger en fastighet och vill ha behörighet för att kunna sota själva.

Kursmål

Deltagaren ska efter genomförd utbildning fått nödvändig kunskap om sotning för att fylla kriteriet för kommunens medgivande om att sota själv.

Kommande tillfällen

Eskilstuna

Eskilstuna Sotare
2024-08-21 13:00 - 18:00
18 platser kvar